- Ota yhteyttä - Sivustosta - Tulostussivu -
HARJUREITTI

ETUSIVU
GEOLOGIA
LUONTO
POHJAVESI
HIIHTOREITISTÖ
SÄÄ JA LATUTIEDOT
RETKEILY, ULKOILU
OPASTETUT RETKET
MAJOITUS, SAVUSAUNA YM.
MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE
PÖNTTÖPUISTO/ LINTUTUPA
AJO-OHJE JA YHTEYSTIEDOT
LUONTOMATKAILUHANKE
LINKIT

 LUONTOMATKAILUHANKE

Hankkeen toteuttaja ja hankkeen liikkeellelähtö

Juvankosken pieni noin 20 vakituisen asumuksen kylä on emokunnastaan Oripäästä erillään (niin kuin saari merellä) oleva ns. enklaavialue. Rajanaapureina ovat Säkylän, Alastaron ja Vampulan kunnat.

Alueelle on Oripään, Alastaron, Säkylän ja Vampulan kuntien yhteistyönä saatu toteutumaan hyvän suosion saanut varmaluminen Harjureitin 28 km kaksoisladun- ja luisteluhiihdon latuverkosto. Tästä ”pikkulapin” latuverkostosta on 14 km valaistua ja se toimii kesällä retkeilyreittinä.

Muutama harjun reuna-alueen vakituinen asukas ja runsaampi joukko loma-asukkaita perustivat vuonna 1998 Juvankoski nousee ry. nimisen yhdistyksen alueen elinolojen ja vapaa-ajan tarjonnan monipuolistamiseksi. Yhdistyksen jäsenet olivat vuonna 2003 yksituumaisia siitä, että kuntien yhteistoiminnassa muutama vuosi sitten toteutettu Harjureitti ja harjualue kokonaisuudessaan ovat alueen voimavara ja että niiden vapaa-ajankäyttöä tulee pyrkiä monipuolistamaan.

Vuoden 2003 lopulla paikallinen toimintaryhmä Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry. hyväksyi yhdistyksen EU- ja Leader+ rahoitteisen kehittämissuunnitelman Harjureitin luontomatkailuhankkeen toteuttamisesta. Varsinais-Suomen TE-keskuksen maaseutuosasto myönsi toteutushankkeille rahoituksen.


Lähtötilanne

- harjun geologiasta, pohjaveden muodostumisesta ja purkautumisesta sekä niihin liittyvistä kasviharvinaisuuksista ja myös normaaleista, mm. lintulajeista, on perusteltua lisätä ihmisten yleistietämystä
- osaamisen ja tietämyksen lisääntymisellä pystymme välittämään arvostusta harjumaastoon ja Virttaankankaaseen, jolloin luontoon, puhtaaseen pohjaveteen ja alueeseemme kohdistuva kiinnostus kasvaa
- harjun geologisesta rakenteesta ja pohjavesien virtauksista on poikkeuksellisen runsaasti tutkittua tietoa käytettävissä
- Oripään kuntaan kuuluva Juvankosken erillinen enklaavialue sijaitsee Lounais-Suomen ainoan yhtenäisen harjujakson Köyliö-Koski TL kupeessa
- harjun pohjavesivarat ovat Suomenkin mittakaavassa erittäin runsaat
- me tämän kohdan harjun reuna-alueen vakituisina ja vapaa-ajan asukkaina haluamme tuoda laajemmin ympäristömme huomioon harjun tarjoaman virkistys- ja harrastusperusteisen käyttömahdollisuuden ja harjun suojelutarpeen
- tälle samalle talvisin varmalumiselle alueelle on viimeisten vuosien aikana toteutettu Harjureitin 28 km kaksoisladun latuverkosto laavu- ja taukopaikkarakenteineen
- kyläalueemme reunamalla harjun kupeessa on erittäin kaunis ja runsastuottoinen osittain Alastaron ja osittain Oripään kuntien rajalla oleva Myllylähde
- reitti kanavoi liikkumista, ja varustamalla reitinvarsi mm. geologiaa, luontoa ja pohjavettä havainnollistavalla materiaalilla pystymme opastamaan harjureitillä ja alueellamme käyviä ryhmiä
- tavoitteena tällä käytön monipuolistamisella on kohdentaa ihmisten huomio harjun pohjaveden ja ympäristönsuojelullisiin arvoihin

       
Hankkeen tavoitteet ja tulokset                   

1. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin yleisölle suunnattuja retkipaketteja
2. Hankkeessa toteutettiin reitinvarteen sijoittuvia havainto- ja opastauluja
3. Myllytuvalle toteutettiin tauluaiheista koostuva geologian- ja pohjaveden näyttely
4. Vanha luhti muutettiin ”lintutuvaksi” ja sen lähiympäristöön toteutettiin pönttöpuisto
5. Hankkeessa toteutettiin tämä www-sivusto


Yhteistyötahot

Turun yliopiston opiskelija Sofia Tuhkanen on tehnyt taulujen geologia ja pohjavesiaiheen havaintomateriaalin ja käyttänyt työssään Turun yliopiston geologialaitoksen Kankaanrannan sivuharjusta FT Joni Mäkisen tekemän tutkimustyön aineistoa ja Turun Seudun Vesi Oy:n maaperäkairauksissa syntynyttä aineistoa. Suomen Luontotieto Oy on suunnitellut luontoaiheen taulut, joista osassa on käytetty Turun Ammattikorkeakoulusta saatua mm. kuvamateriaalia. EL Toimintaloma-Systems Oy on antanut hankkeen käyttöön mm. Myllytupa ja Lintutupa rakennukset sekä pönttöpuistoalueen ja rakennelmat. Oripään kunta on ollut mukana järjestämässä hankkeen väliaikaista rahoitusta. Loimaan Silkkipaino on tehnyt painotyöt ja Sataviestintä www-sivuston.

Yhdistyksen jäsenet ovat tehneet hankkeen omana rahoituksena talkootyötä, ja rahallisesti
Juvankoski nousee ry:tä on mm. tukenut:
Eupart Oy
Yhteenveto

Hankeaika päättyi 30.10.2006 ja toivon että suuritöiseen hankkeeseen osallistuneet voivat olla sen toteutuksesta ylpeitä ja olemme onnistuneet havainnollistamaan jääkauden ja harjugeologian tietoa helpommin ymmärrettävään muotoon. Palautteen onnistumises-tamme saamme tulevina vuosina jos harjureitin virkistyskäyttö lisääntyy ja monipuolistuu sekä kulkijoiden jokamiehen velvollisuudet tulevat entistä paremmin hoidetuksi.

 

Hankevetäjä
Esa Lähteenmäki
Säkyläntie 718
32560 Virttaa
Puh. 0400 595 898
esa.lahteenmaki@harjureitti.fi