- Ota yhteyttä - Sivustosta - Tulostussivu -
HARJUREITTI

ETUSIVU
GEOLOGIA
LUONTO
POHJAVESI
HIIHTOREITISTÖ
SÄÄ JA LATUTIEDOT
RETKEILY, ULKOILU
OPASTETUT RETKET
MAJOITUS, SAVUSAUNA YM.
MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE
Lehtojen hoito
Turvekammi
Saniaiset
Natura-alue
Varaustupa
Myllytupa
Pikkutikka
Lirikaivo
Telkkä
Lahopuut
Metsäsauna
Humala
Liito-orava
Lähdesara
Vesisiippa
Metsäviklo ja rantasipi
Sammakot
Palokärki
Koskikara
Saukko
Kangaskiuru
Mäntymetsästä terveyttä
Koivuja ympäristön mukaan
PÖNTTÖPUISTO/ LINTUTUPA
AJO-OHJE JA YHTEYSTIEDOT
LUONTOMATKAILUHANKE
LINKIT

 MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE

Myllylähteen iltavalaistujen pitkospuiden ja polun varrella on lähdeluonnon ja pohjaveden havaintokohteita ja esittelytauluja. Tauluissa ja kohteissa tuodaan esiin niin lähdeluontoon liittyvää tyypillistä kasvistoa kuin alueen harvinaisuuksiakin.

Myllylähteen alueelta löydät mm. toimivan lirikaivon, lähteen ylivirtaaman havaintokohteen ja sekä Myllytuvan pohjaveden ja geologian näyttelyn.

TurvekammiMetsäsaunaVaraustupaMyllytupaLirikaivoYlivirtaaman havaintokohdeAjo-ohje MyllylähteelleMyllytuvan lähtöpaikkaSäkylänharjun - Virttaankankaan geologiaMäntymetsästä tarvepuuta ja terveyttäPohjaveden suojeluSaniaisetHumalaLähdesaraLahopuutLiito-oravaMetsävikloSaukkoKoivuja ympäristön mukaanPikkutikkaTelkkäLehtojen hoitoSammakoita lähteelläLirikaivoMyllylähteen ylivirtaama