- Ota yhteyttä - Sivustosta - Tulostussivu -
HARJUREITTI

ETUSIVU
GEOLOGIA
LUONTO
Pönttöpuisto/lintutupa
Myllylähteen alue
Lehtojen hoito
Saniaiset
Pikkutikka
Koivut
Telkkä
Lahopuut
Humala
Liito-orava
Lähdesara
Metsäviklo ja rantasipi
Sammakot
Lirikaivo
Vesisiippa
Koskikara
Saukko
Kangaskiuru
Palokärki
Natura-alue
Mäntymetsästä terveyttä
Muu reitinvarsi
POHJAVESI
HIIHTOREITISTÖ
SÄÄ JA LATUTIEDOT
RETKEILY, ULKOILU
OPASTETUT RETKET
MAJOITUS, SAVUSAUNA YM.
MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE
PÖNTTÖPUISTO/ LINTUTUPA
AJO-OHJE JA YHTEYSTIEDOT
LUONTOMATKAILUHANKE
LINKIT

 Myllylähteen alue

Myllylähteen iltavalaistujen pitkospuiden ja polun varrella on lähdeluonnon ja pohjaveden havaintokohteita ja esittelytauluja. Tauluissa ja kohteissa tuodaan esiin niin lähdeluontoon liittyvää tyypillistä kasvistoa kuin alueen harvinaisuuksiakin.

Myllylähteen alueelta löydät mm. toimivan lirikaivon, lähteen ylivirtaaman havaintokohteen ja sekä Myllytuvan pohjaveden ja geologian näyttelyn.

TurvekammiMetsäsaunaVaraustupaMyllytupaLirikaivoYlivirtaaman havaintokohdeAjo-ohje MyllylähteelleMyllytuvan lähtöpaikka