- Ota yhteyttä - Sivustosta - Tulostussivu -
HARJUREITTI

ETUSIVU
GEOLOGIA
LUONTO
POHJAVESI
HIIHTOREITISTÖ
SÄÄ JA LATUTIEDOT
RETKEILY, ULKOILU
OPASTETUT RETKET
MAJOITUS, SAVUSAUNA YM.
MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE
Lehtojen hoito
Turvekammi
Saniaiset
Natura-alue
Varaustupa
Myllytupa
Pikkutikka
Lirikaivo
Telkkä
Lahopuut
Metsäsauna
Humala
Liito-orava
Lähdesara
Vesisiippa
Metsäviklo ja rantasipi
Sammakot
Palokärki
Koskikara
Saukko
Kangaskiuru
Mäntymetsästä terveyttä
Koivuja ympäristön mukaan
PÖNTTÖPUISTO/ LINTUTUPA
AJO-OHJE JA YHTEYSTIEDOT
LUONTOMATKAILUHANKE
LINKIT

 Turvekammi

Suurenna

Turvekammi on Myllylähteen valaistun polun varressa lehtometsän ja kuusikon siimeksessä. Pitkospuiden ja polun varrella on geologian, pohjaveden ja harjuluonnon havaintotauluja, Myllytuvan näyttely, toimiva lirikaivo sekä lähteen ylivirtaaman havaintokohde.
Turvekammi on hyvä taukopaikka mm. huonoilla ilmoilla. Siihen mahtuu kerralla noin 25 henkilöä. 50 metrin päässä kammista on toimiva lirikaivo, josta voi ympärivuotisesti tyydyttää puhtaan veden tarpeen.

 

Suurenna

Ajo-ohje Myllytuvan paikotusalueelle