- Ota yhteyttä - Sivustosta -
HARJUREITTI

ETUSIVU
GEOLOGIA
LUONTO
POHJAVESI
HIIHTOREITISTÖ
SÄÄ JA LATUTIEDOT
RETKEILY, ULKOILU
OPASTETUT RETKET
MAJOITUS, SAVUSAUNA YM.
MYLLYLÄHTEEN LUONTOALUE
PÖNTTÖPUISTO/ LINTUTUPA
AJO-OHJE JA YHTEYSTIEDOT
LUONTOMATKAILUHANKE
LINKIT

 Harjureitin 28 km reittikartta

Tulosta kartat tästä
Reittikartta kokonaan
Lähtöpaikat, laavut ja välimatkat
Luonto- ja geologia- ja pohjavesikohteet
Pönttöpuisto/lintutupa
Myllylähteen alue

Lähtö reitille (P-alueet)
Kierrosvaihtoehtoja löydät täältä.
   Pysäköintipaikka/lähtöpaikka
   Luontotaulu
   Geologia/pohjavesitaulu
Laavu
Kartalla olevia symboleja klikkaamalla saat lisätietoa kohteesta.

Toimintaloman lähtöpaikka Säkylänharjun - Virttaankankaan geologia Säkylänharjun Natura-alue Jälkiä hangella Turvekammi Harjuluonto Harjuluonto Harjun geologia Maankohoaminen Kehrääjä Mäntymetsä Säkylänharjun Natura-alue Porsaanharjun synty Säkylänharjun Natura-alue Näköalalaavu Harjun geologia Harjusinisiipi Lirikaivo Tekopohjaveden valmistus Metso Kangasajuruoho Sora- ja hiekkakuoppien maisemointi Kurkistus rantavalliin Leikkaus sivuharjuun Leikkaus sivuharjuun Harjun metsätyypit Harjukeltalieko Mäntymetsästä tarvepuuta ja terveyttä Pohjaveden suojelu Muurahaispesä Harjumetsän sieniä Leikkaus sivuharjuun Maitikat metsänpohjan puoliloiset Porsaanharju Metsänpohjan kummallisuuksia Säkylänharjun Natura-alue Kantolaavu Klemelaavu Rajalaavu Juvankoskilaavu Toimintaloman lähtöpaikka Kantolaavun lähtöpaikka Myllylähteen lähtöpaikka Vampulan ulkoilumaja Myllylähteen paikotuspaikka Virttaan ja Eräveikkojen majan lähtöpaikat Myllytuvan lähtöpaikka Harjulaajentuma Metsäsauna Varaustupa Lirikaivo Myllytupa Luppokota Turvekammi Myllylähteen lähtöpaikka

Kierrosvaihtoehtoja

Myllylähteen pitkospuukierros - noin 1 kilometri
Sivuharjun ja lähdeluonnon reitti - noin 4 kilometriä
Isosuon pitkospuut - noin 7 kilometriä
Pääharjun kierros - noin 8 kilometriä
Pääharjun kierros ja käynti Myllylähteellä - noin 10 kilometriä
Pääharjun, Klemelaavun ja Myllylähteen oikopolun kierros - noin 12 kilomeriä
Porsaanharjun, Kankaanjärven ja Myllylähteen kierros - noin 15 km
Eräveikkojen majan kierros - noin 19 km