LUONTO

Jääkauden synnyttämät harjut ja niihin liittyvät geologiset muodostumat ovat kansainvälisesti arvokkaita suomalaisia luonnonnähtävyyhksiä. Ne ovat myös aktiivisern ihmistoiminnan alueita.

Talvinen lumivarmuus ja hoidettu latuverkosto tuovat Harjureitille talvisin runsaasti hiihtäjiä ja ja kesäisin retkeilijöitä ja ulkoilijoita. Harjureitin  Porsaanharju - Myllylähde - Toimintaloma reittiosuus -noin 9 kilometriä - on varustettu harjuluonnon havaintotauluilla.

Tauluissa on esitelty sekä tyypillistä harjun luontoon liittyviä asioita että alueen  harvinaisuuksia. Pönttöpuistoon ja lintutupaan on koottu harjun linnuston esittely ja Myllylähteen pitkospuiden sekä polun varteen luonnontilaisen lähteen tyypillinen kasvusto ja sen harvinaisuudet.